Jeden italský umělec transformuje statické budovy do vizuálně nápaditých optických iluzí tím, že na ně maluje abstraktní tvary. Iluze závisí na úhlu pohledu, díky němuž se zdá, jako by se budovy přeměňovaly či pohybovaly.

Related Posts