Pouček o tom , jak být efektivní student nebo manažer existuje nepřeberné množství. Američan Stephen R. Covey to vzal rovnou od podlahy a extrahoval sedm návyků, které musí člověk mít, aby byl afektivní v čemkoliv, do čeho se pustí.

Nenechme sebou vláčet

Hlavní zásadou je, být proaktivní nikoliv reaktivní. Znamená to, že nebudeme čekat, až někdo něco udělá, ale uděláme to sami. Proč? Protože když to udělá někdo jiný, a často tak, jak vůbec nepotřebujeme, budeme muset všechnu energii vyplýtvat na reakci. V takovém případě jsme ovládáni programem někoho jiného.

My si musíme vytvářet svůj program sami. Tak si brzy uvědomíme, že některé věci můžeme ovlivnit přímo a jiné nepřímo. A přestaneme se zabývat věcmi, které ovlivnit nemůžeme.

A zase ty cíle

I Stephen Covey uznává důležitost vytyčených cílů, říká jim však mnohem lidštěji myšlenky na konec. Začínat s myšlenkou na konec znamená představit si výsledek, kterého chceme dosáhnout. Vizualizace je důležitá nejen kvůli ujasnění cílů, ale i kvůli motivaci.

Důležité věci jsou důležité

Je velmi snadné nechat se zahltit miliony drobností, které se nám zdají v danou chvíli důležité. Ale to není efektivní. Vždy se musíme ptát, jakou důležitost má aktivita pro dosažení našich cílů. Jen ty činnosti, které nás vedou k našem cílům jsou zásadní a prioritní.

Každému se stává, že se ocitá v krizích, které musí řešit. Některé z nich nemůžeme ovlivnit, ale pokud se budeme chovat efektivně a nebudeme odkládat ty skutečně důležité věci, krizí bude ubývat.

Výhra pro každého

To není podvodná reklama loterie, ale velmi šikovné a efektivní uspořádání. Vždy se snažme řešit spory tak, aby řešením získaly obě strany. Možná se vám to zdá nemožné, ale není. Je jen potřeba se na místo hádky zamyslet nad tím, proč každá strana preferuje jinou možnost. Naplnění důvodů všech stran pak můžeme najít v úplně novém, před tím netušeném, řešení.

Pochopit, to je oč tu běží

Ruku v ruce s předešlým bodem jde poučka nejdříve se snažte pochopit, teprve potom být pochopeni. Často totiž vnucujeme lidem kolem sebe řešení různých problémů, aniž bychom skutečně znali jejich situaci. Teprve, když budeme trpělivě naslouchat, můžeme jim opravdu pomoci.

Synergie není nic děsivého

Jde vlastně jen o staré známé proutky, spojené do svazku. Jeden proutek se snadno ohne a zlomí, svazek se jen ohne, ale zlomit ho je velmi těžké. Celek je vždy víc než součet jeho částí a vzniká v něm synergický efekt. Ten umožňuje tu největší efektivitu, jaké je lidská bytost schopna.

Ovšem skutečná synergie je plachá. Je potřeba pro ni vytvořit podmínky. Bude se jí dařit jen v prostředí, kde panuje důvěra a praktikuje se myšlení výhra-výhra.

Jsme jako pila

Pokud se budeme snažit řezat tupou pilou, bude to velmi neefektivní a ztratíme mnoho času zbytečně. Když ji naostříme, ušetříme si spoustu času. Stejně je to s nejpoužívanějším nástrojem – naším tělem. Své schopnosti musíme rozvíjet a udržovat. Ať už sebevzděláváním, odpočinkem nebo fyzickým cvičením.