Další práce Tal Peleg najdete na její facebookové stránce, která je zdrojem těchto fotografií.