Kdo z nás někdy nesnil žít v pohádce? Keti Sidamonidze našla umělce, který se nebál experimentovat s barvami „ultrafialového kouzelného světa“ a tady vidíte jeho výsledek.