Ve skutečnosti jsou koaly vůči svému druhu docela agresivní. Roztržky bývají sice velmi krátké, ale za to docela brutální a koaly se navzájem dokážou nepěkně pokousat.

Jinak ovšem platí, že jsou to pomalá zvířata. Mají velmi pomalý metabolismus a zhruba 18 hodin každého dne tráví zcela bez pohnutí. Většinou je prospí. Aktivní jsou maximálně 5 hodin, z nichž zhruba 3 tráví krmením.

Člověk by jim skoro záviděl, že?