Svěřenský fond je institut, který se do českého právního řádu dostal až v souvislosti s vydáním nového občanského řádu. Do té doby nebyl ani znám, ovšem ani poté, co byl zakotven do občanského zákoníku se příliš nevyužívá. Naproti tomu ve světě se svěřenecké fondy těší již mnoho let velké oblibě. Využívají je jak fyzické, tak právnické osoby, a to pro nejrůznější účely.

Co je svěřenecký fond?

Svěřenecké fondy se zakládají především za účelem ochrany majetku, kterým může být prakticky cokoliv. Od nemovitostí, přes nejrůznější movité věci až po peníze na bankovních účtech nebo třeba obchodní podíly. Výhodné jsou i z daňového hlediska, což ovšem v Česku není zatím zcela vyřešeno. Další možností využití je například podpora útulků pro opuštěná zvířata nebo řešení dědických otázek. Právě pro svou vysokou universálnost jsou svěřenské fondy v zahraničí tak oblíbené.

Založení svěřenského fondu

Zakladatel musí postupovat následujícím způsobem:

  • nejprve vybere určitou část svého majetku, kterou hodlá do fondu vložit
  • dále vyhotoví statut svěřenského fondu, který musí obsahovat pravidla plnění vlastnických práv
  • určí správce, který bude dbát na správné nakládání s vybraným majetkem a bude se snažit o jeho rozmnožování
  • posledním úkonem je určení benefienta, který může jako jediná osoba z daného majetku profitovat

Kdo může svěřenecký fond založit?

K založení svěřeneckého fondu se může rozhodnout jak fyzická, tak právnická osoba. Motivem mohou být jak soukromé, tak třeba veřejně prospěšné účely, jejichž cílem je blaho. Posuzováno z právního pohledu jsou svěřenecké fondy podobné nadacím. Ty však nenabízejí takovou variabilitu a universálnost. Fyzické osoby zpravidla sledují založením svěřenského fondu finanční zajištění sebe sama, nebo své rodiny. Tímto způsobem může ochránit peníze nebo jiný majetek před lehkovážným nakládáním některým členem rodiny. Také lze takto majetek ochránit před exekucí a právnické osoby zase před insolvenčními návrhy svých věřitelů. Velkou výhodou svěřenských fondů je zachování anonymity vlastnických struktur.

Related Posts