Tyto obrazy malířky Vivien Szaniszlo jsou malovány svítícími barvami. Jiný obraz vidíte v jasném světle, jiný pak v temnotě. V každém z nich se ukrývá nějaké tajemství či poselství…


Related Posts