Nedostatek kyslíku, přebytek, ale i nervozita

Teorií zívání jsme zažili už povícero. Ještě nedávno jsme byli například přesvědčeni, že je naše zívání reakcí na únavu nebo ospalost či nudu. Odborníci hned přispěchali s vysvětlením, že se jde projev nedostatku kyslíku a nadbytku kysličníku uhličitého v krvi.

Další teorie přišla pohotově s tvrzením, že se tělo zíváním naopak zbavuje přebytku kyslíku. Další možnou předpokládanou příčinou byla i nervozita a zívání mělo pomoci nabudit pozornost.

Pozor, ať vám neuletí duše!

Myslíte si, že si ústa při zívání zakrýváte ze slušnosti? Dnes tomu tak určitě je, ale tento zvyk má své kořeny už ve starých civilizacích. Ruka měla zabránit duši, aby nebyla omylem při zívání vypuzena z těla. V Řecku si kdysi mysleli, že by duše využila příležitosti a utekla za bohy na Olymp.

Mayové to viděli podobně, ale navíc věřili, že zívání je projevem nevědomých sexuálních tužeb. Jiné kultury, například v Latinské Americe, Východní Asii a Střední Africe věří, že když člověk zívá, znamená to, že na něho někdo myslí, stejně jako u nás při škytavce.

Mozek se prostě přehřívá

Teorii o nadbytku kysličníku uhličitého v krvi však vyvrátit fakt, že zívá už i devítitýdenní plod v děloze.

Poměrně nedávno se ověřovala nová teorie, podle které si zíváním prostě ochlazujeme mozek. Zní to možná šíleně, ale zdá se, že je tomu tak. Při zívání se totiž zvyšuje prokrvení obličeje, což funguje jako chladič, podobně jako vypláznutý psí jazyk. Při rychlém oteplování okolí tedy zíváme více.

Naopak při stabilní vyšší teplotě okolí se nám zívání nevyplácí, protože bychom mozek oteplovali ještě víc. I ve velké zimě zíváme méně, protože přílišné ochlazení mozku také škodí.

Zíváním k lepšímu vztahu

Nakažlivost zívání je proslulá a stoprocentně pravdivá. Velkou roli tu hraje empatie neboli schopnost sdílet emoce druhých lidí. Proto jsou malé děti, u kterých ještě empatie není rozvinutá, nebo autisté, vůči nákaze zíváním imunní. Takže pokud vás spolu s partnerem popadne záchvat zívání, není to zdaleka signál, že byste se navzájem nudili. Naopak je to důkaz, že máte kvalitní a velmi empatický vztah.