Křeččí syndrom

Tento stav bývá spojen s něčím, čemu u nás říkáme tak krásně – s bordelářstvím. Postižený člověk bývá napřed zvyklý mít doma všechno nakupené v nepřehledných hromadách. A pokud nastane spouštěcí situace, začne postupně hromadit jakékoliv věci bez ladu a skladu. Nevadí, že nejsou nijak využitelné, člověk trpící tímto „křeččím“ syndromem je prostě nedokáže vyhodit. Kromě toho trpí bludem, že se všechny budou ještě jednoho dne hodit, nebo dokonce, že jsou to výjimečné poklady. To bývá také důvod, proč jen nerad pouští kohokoliv k sobě domů. Co kdyby mu někdo ty poklady ukradl? Tak se postupně z relativně normálního člověka stává paranoik.

Anonymní bordeláři

U nás se tato porucha většinou nazývá archivářství, protože to, co je v bytě takového „křečka“ nejmarkantnější, jsou stohy novin a časopisů, kterými je zaskládán prakticky veškerý prostor. Ovšem zdatně jim sekundují předměty velmi různorodé, často nalezené na smetištích, nebo úplně nesmyslné, jako různé prázdné obaly.

V Americe těmto lidem říkají „messies“, neboli bordeláři, a mají pro ně síť podobných podpůrných skupin, jako pro alkoholiky – Anonymní bordeláře.

Na vině může být trauma

Bylo by to docela legrační, kdyby tato porucha nebyla nebezpečná jak svému nositeli, tak okolí. V takto přeplněném bytě může velmi snadno vzniknout požár, a také se to poměrně často stává. Nejenže je to hrozba pro sousedy a majitel bytu tam může uhořet, ale z věcí, sesbíraných na smetištích a v popelnicích se mohou rozšířit různé nemoci.

Odborníci jsou přesvědčeni, že na počátku rozvoje tohoto syndromu stojí trauma, které svému majiteli znemožňuje vést spořádaný život. To se odráží na nepořádku v jeho obydlí. Čím víc se nepořádek hromadí, tím větší depresí postižený trpí. Pak si ovšem začne z haraburdí, které má po ruce budovat hradby proti nepřátelskému světu.

A protože hradby nejsou nikdy dost vysoké ani pevné, začne si materiál nosit i zvenčí. A nikdy není schopen cokoliv vyhodit, často jde i o zbytky jídel. V tomto stádiu už jim nemůže pomoct ani nejbližší rodina, je zapotřebí léků a psychoterapie.

Mezi noviny se dá skrýt i mrtvola

Abychom nekončili tak smutně, prozradíme vám, že tato porucha se sem tam ocitá v hledáčku filmových a seriálových tvůrců. Ponurý byt, zaskládaný stohy novin je pěkná metafora pro lidské nitro. A pokud sledujete Kriminálku Las Vegas, víte, že takové haldy novin a tísnivé prostředí jsou vynikající pro nález mrtvého těla.