Můžete fotografovat po celý den, ale šance na zachycení něčeho opravdu zvláštního, ironického, náhodného nebo mimo tento svět není pravděpodobné.