Živí mrtví jsou vlastně celí o matematice!

V seriálu se Rick stane vůdcem skupinky přeživších a musí najednou řešit spoustu věcí. Jak přežít, kde vzít jídlo, jak se ubránit zombiem, které je chtějí sníst, a podobné typické maličkosti.  V jedné chvíli říká doslova: „Je to matematika. Základ přežití. Kolik potřebujeme paliva, kolik jídla, kolik munice?“

To se velmi zalíbilo doktorce Eichhornové, která svůj život zasvětila snaze pomoci lidem pochopit hodnotu čísel. Proto si s kolegou podala žádost o otevření kurzu, který by byl propojený se stále populárnějším seriálem. Z této myšlenky vznikl osmitýdenní kurz s názvem Společnost, věda, přežití: poučení z Živých mrtvých od AMC.

„Nikdy mě jako matematičku nenapadlo, že bych učila v kurzu o zombiech,“ říká Eichhornová. „Ale překvapivě je v téhle show hodně zajímavých matematických souvislostí.“

I vy se ještě můžete do kurzu zapsat!

Matematika totiž může být využita k simulaci modelování růstu populace a jejího přežití nebo zániku. Diferenciální rovnice nám také mohou pomoci posoudit účinnost různých strategií – vakcinace, likvidace nakažených nebo získávání výkonnějších zbraní.

Eichhornová doufá, že si díky tomuto kurzu lidé uvědomí, jak je věda (a matematika obzvlášť) důležitá pro přežití, a že budou více usilovat o studium na vysoké škole.

Kurz začal den po odvysílání první epizody nové série seriálu. Probíhá e-learningovou formou, takže se ho může zúčastnit kdokoliv, kdo vládne angličtinou. Přestože už byl zahájen, zápis je stále možný a je zdarma na stránkách kurzů kalifornské univerzity.

Co se v kurzu přežití naučíte, v naší realitě jako když najdete

Součástí kurzu budou postupně velmi sofistikované okruhy, odvozené od tlaku na přeživší. Bude se zkoumat Maslowova hierarchie potřeb, a zda je přežití jen o tom, zůstat naživu. Kurz se podívá na zoubek společenskému řádu, sociální identitě, rolím a stereotypům, úloze veřejného zdraví, šíření infekcí a modelování populačního růstu, kontrolované agresi, výživě v postapokalyptickém světě anebo zvládání stresu při katastrofě.

Theresa Beyerová ze stanice AMC k tomu poznamenala: „Fanoušci série vědí, že ta není jen o zombiech, ale hlavně o přežití, vedení a přizpůsobování se situacím, které jsou nebezpečné a nejisté.“ Stanice sama je nadšená z toho, že se může takovýmto způsobem podílet na vzdělávání.