QR kód je moderním druhem čárového kódu, který je výjimečný svým širokým využitím. Odjakživa totiž platí, že na čárové kódy potřebujete mít speciální čtečku, abyste s nimi mohli v praxi normálně pracovat. V případě QR kódu je ale všechno velice odlišné.

QR kód je totiž čitelný pomocí na to určených aplikací, které přebírají data z kamerových záběrů. Díky tomu má čtečku na QR kódy v kapse opravdu každý, kdo má v kapse jakékoliv chytré zařízení bez rozdílu běžných operačních systémů. Co je to ale QR kód, a jak se nejlépe používá?

Možnost měnitelného obsahu kódu

Na rozdíl od dalších kódů je specifický v tom, že je plně dynamický. To znamená, že při vytvoření může mít QR kód jednu podobu a jeden konkrétní obsah. Pokud ale bude potřeba později změnit obsah toho, co má kód zobrazit, tak je to možné. Ovšem s tím, že nebude potřeba generovat nový kód, jako by to bylo v případě mnohých dalších čárových kódů.

Plně dynamické QR kódy tak můžeme připodobnit k odkazu na webových stránkách. Odkazují na jedno konkrétní místo, které se ale může svým obsahem změnit. To ale neznamená, že tím pádem ztratí napojení na svůj kód.

Jak se využívá a kde můžeme vytvořit QR kód?

Na internetu existuje celá řada generátorů, které dokáží dočasně vytvořit QR kód. Tyto kódy ale nejsou schopné pro dlouhodobé použití, jako by se očekávalo například od QR kódu odkazujících na společnosti nebo veřejně známé osoby. Pro tyto případy existuje generátor QR kódů, který dokáže vytvořit unikátní QR kódy, které jsou dlouhodobě stabilní. Můžete je tak využít například ve svých reklamních prospektech.

Vedle toho ale QR kódy mají další specifické využití, které se ukázalo poměrně nedávno. Ačkoliv jsou QR kódy technicky vzato jen specifické čárové kódy, tak je lze generovat s přesným obsahem pro konkrétní účely. Mnohá internetová bankovnictví například už po dlouhou dobu dokáží generovat QR kód, po jehož načtení se předvyplní do detailu přesně všechny platební informace. To je ideální, aby nedocházelo například k překlepům ve výši částky či variabilním symbolu. Dynamické QR kódy tak mohou být zároveň výborným navigačním prvkem k uložení konkrétních dat.