Domácí vodárny

V podstatě se jedná o čerpadla, která slouží k přivádění vody do domu a její rozvádění prostřednictvím potrubí k vodovodním kohoutkům. Domácí vodárny se uplatňují v rodinných domech nebo chatách a chalupách, které jsou postaveny na místech, kde není zaveden vodovodní řad. Jedinou, ale nezbytnou podmínkou je samozřejmě zdroj vody, kterým je obvykle vlastní studna co možná nejblíže objektu. Odtud pak domácí vodárny čerpá vodu a rozvádí ji uvnitř domu podle potřeby. Vedle toho, že jsou domácí vodárny plnohodnotnou alternativou veřejného vodovodu, mohou být i zdrojem úspor. Majitel totiž nemusí platit poplatek za vodné.

Jak domácí vodárnu vybírat?

Při rozhodování byste měli vzít v úvahu několik faktorů. Patří mezi ně výkon, který bude adekvátní vzhledem k hloubce studny, ze které se bude voda čerpat, její vzdálenosti od objektu, četnost čerpání, zda je nutná zásobní nádrž a řada dalších. Proto se rozhodně vyplatí poradit se s odborníky jako je firma Janek – VODA. Její prodejnu i servisní prostory najdete v Poděbradech.

Druhy čerpadel

Čerpadlo je určeno k nasávání vody z jakéhokoliv vodního zdroje a k její přepravě do místa, kde ji potřebujeme. U ponorných či kalových čerpadel je to podobně, s tím rozdílem, že čerpanou vodu zpravidla nepotřebujeme. Proto se čerpadla dělí na několik druhů podle účelu použití a také podle typu pohonu. Dnes se používají převážně čerpadla elektrická. Podle účelu použití rozeznáváme čerpadla ponorná, kalová či zahradní.

Popis jednotlivých druhů čerpadel

  • ponorné čerpadlo slouží převážně k čerpání vody ze studny, z vrtu nebo z nádrže na dešťovou vodu. Také může být používáno k čerpání a dopravě užitkové vody z potoka, řeky, rybníka či jiného přírodního zdroje
  • kalové čerpadlo funguje na stejném principu jako ponorné čerpadlo, ale jeho konstrukce je řešena tak, aby se mohla čerpat znečištěná voda například ze zatopených sklep, výkopů nebo splašků ze septiků a jímek
  • zahradní čerpadlo je určeno k nasávání vody z přírodního zdroje nebo jakékoliv větší nádrže za účelem zavlažování zahrady. K nasávání vody slouží „koš“ připevněný na konci potrubí či hadice, který zabraňuje zpětnému vytékání vody. Ponorná a kalová čerpadla se ponořují do vody celá.

Related Posts