Svým způsobem je každé kácení stromů rizikem. Při nesprávném postupu nebo vinou nepozornosti může dojít k úrazu nebo škodám na majetku. Ovšem obzvláště nebezpečné je kácení stromů, které jsou v těsné blízkosti domu nebo elektrického vedení.

Pokud statný strom ohrožuje samotnou stavbu, nebo v důsledku zastínění se na fasádě začne dařit plísním, mechům a houbám, je pokácení stromu nevyhnutelné. Rozhodně se v takových případech nedoporučuje svépomoc. Jedná se totiž o velice náročnou a nebezpečnou činnost vyžadující odbornost, zkušenost a také potřebné technické vybavení. Těmito předpoklady disponuje společnost RD servis, která se specializuje na rizikové kácení stromů Litovel a okolí. Po vzájemné dohodě mohou pracovníci firmy dojet i do vzdálenějších míst.

Průběh rizikového kácení

Rizikové kácení je technika, používaná v místech neumožňujících kácet strom klasickou směrovou metodou. To znamená, že zde není žádné místo, kam by mohl celý strom padnout, ale není možné využít ani výsuvnou plošinu. Strom v blízkosti stavby nebo elektrického či telefonního vedení je třeba kácet postupně od koruny dolů.

Pracovníci firmy se do koruny musí dostat pomocí stoupací techniky a zde pak začnou odřezávat větve a části kmenu. Ty pak spouštějí na zem pomocí lan, aby se zabránilo poškození okolního majetku volně padajícími větvemi a kusy dřeva. Před možným pádem se jistí popruhem upevněným kolem kmene stromu.

Kromě této metody se používá také výsuvná plošina, pokud to místní podmínky dovolují. To znamená, že strom musí být poblíž vhodné cesty, na které musí vozidlo s plošinou stát. Plošina se využívá také v případech, kdy podmínky neumožňují využít stromolezeckou techniku, nebo tam, kde lze obě metody kombinovat.

Tam, kde je dostatek místa a pád stromu lze nasměrovat, provádí firma RD servis i klasické kácení, které je ze všech variant nejméně nebezpečné. Zákazník si může objednat i úklid a odvoz pokáceného dřeva, pokud je nechce využít pro vlastní potřeby. Kromě rizikového kácení nabízí firma RD servis i poradenství ve věci prořezávání dřevin a jiných činností související se zahradou.