V nehostinné nevadské poušti se každý rok koná festival Burning Man. Z blízka i daleka přicházejí tisíce lidí, aby si vychutnali tento zážitek, na nějž do smrti nezapomenou. Každoročně zobrazuje festival množství uměleckých děl, ale jedno z nejkrásnějších v jeho historii byla pravděpodobně tato socha zobrazující dvě osoby s dětmi uvězněnými uvnitř nich samých.

Ukrajinský sochař Alexander Milov nazval své dílo něžně – Láska. Plastika je zkonstruována ze dvou obrovských drátěných dospělých postav sedících zády k sobě. Uvnitř každé z nich je uvězněné dítě, které natahuje ruku ke druhému. Každou noc děti uvnitř soch svítí.

Každý má při pohledu na tento výjev odlišné pocity. Sám autor Milov vysvětluje na webových stránkách festivalu, co pro něj socha znamená. „ Ukazuje konflikt mezi mužem a ženou, stejně tak i mezi vyjádřením vnitřní a vnější lidské přirozenosti. Jejich vlastní já je vykresleno v podobě transparentních dětí, držících se přes mříž za ruce. Ve tmě děti září a jejich zář je symbolem čistoty a upřímnosti, která spojuje lidi a dává šanci vše napravit, když nastanou těžké časy.