Bezpečnost práce není radno podceňovat. Ať už z hlediska zákonných požadavků, tak z hlediska eliminace reálných problémů, které mohou nastat. Mnoho firem si za tímto účelem najde profesionála, který se zajištěním pomůže. Ve spolupráci s Visap.cz se podíváme na to, jak daný postup probíhá. Shrnout ho lze do 4 kroků.

Analýza

Naprosto nezbytný první krok, který je spojený s tím, že dojde k návštěvě konkrétního podniku a k tomu, že jsou posouzena možná rizika, je zjištěno zda existuje určitý bezpečnostní systém, stejně jako dojde i k posouzení toho, jak je na tom bezpečnost v danou chvíli. Toto všechno jsou nezbytná data, které jsou důležitými podklady pro další krok.

Návrh řešení

Ten už spočívá ve vymyšlení konkrétního řešení, a to na základě zjištěné situace, možných nedostatků, ale i s ohledem na to, jaké jsou prostory a možnosti daného podniku. Návrh řešení je spojený s kompletním plánem zajištění bezpečnosti práce, který může zahrnovat třeba:

  • Školení pro zaměstnance
  • Vymezení zón a koridorů
  • Úpravu pracovních postupů

Prezentace

Po návrhu řešení bude tento zcela pochopitelně odprezentován samotné firmě. Bude v ně upozorněno na nedostatky a zároveň budou odprezentovány možnosti jejich řešení. Jako jsou různé bezpečnostní systémy a další úpravy, které jsme uvedli výše. Společnost Visap aplikuje moderní technologii, která zvýší nejen bezpečnost, ale celkovou úroveň provozu. Patří sem zejména světelná signalizace prostřednictvím certifikovaných projektorů, které lze umístit na celou řadu objektů, včetně vysokozdvižných vozíků. Během dané prezentace má možnost firma vnášet dotazy, mít připomínky a celkově vše konzultovat tak, aby bylo vše v pořádku jak z jejího, tak i zákonného pohledu.

Realizace

Krok poslední. Založený je na tom, že vše co bylo navrženo je následně realizováno. Dojde ke splnění všech věcí, které byly v návrhu řešení a samotné prezentaci. To znamená celkovou úpravu firmy, stejně jako to znamená instalaci nových systémů, ale i ono nezbytné proškolení zaměstnanců, bez kterého by nemohlo být dosaženo požadované efektivity. Výsledek bude jediný – výrazně bezpečnější pracovní prostředí.

Related Posts