Občanský průkaz je doklad totožnosti, který musí mít každý občan České republiky, který má trvalý pobyt na území Česka a k tomu dosáhl věku 15 let. Po dovršení 15-ti leté věkové hranice obdrží každý občan tento průkaz automaticky. Pokud člověk občanský průkaz ztratí nebo mu je odcizen, případně poškozen, musí si požádat o vydání nového dokladu totožnosti.

Typy a platnost občanského průkazu

V ČR se vydávají dva typy, a sice občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a bez strojově čitelných údajů.

  • První z nich se vydává na žádost i občanům mladším 15 let a platnost takového občanského průkazu je pět let. Občané ve věku vyšším než 15 let mají dobu platnosti občanského průkazu 10 let a občanům starším 70 let platí občanský průkaz 35 let
  • Druhý typ občanského průkazu je bez strojově čitelných údajů a vydává se na žádost. Platí pouze 6 měsíců, a to tehdy, kdy nebylo možné vyřídit občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, 3 měsíce pak tehdy, kdy o něj požádá jedinec, který zrovna nabyl české občanství a poslední varianta je 1 měsíc v případě odcizení, ztráty, poškození nebo zrušení údaje o místě trvalého pobytu.

Vyřizování nového občanského průkazu

Źádost o občanský průkaz lze podat u jakéhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností. K vyzvednutí je pak připraven obvykle po jednom měsíci, a to na kterémkoliv úřadě, který občan uvede ve své žádosti.

Ztráta průkazu

V případě ztráty či odcizení občanského průkazu musíte prokázat svou totožnost například potvrzením o občanském průkazu. Tento dokument získáte při ohlášení ztráty občanského průkazu nebo v případě jeho odcizení či zničení.

Kolik se platí

Pokud je vám vydáván první občanský průkaz nebo skončí jeho platnost, žádný správní poplatek se neplatí. Rovněž výměna občanského průkazu z důvodu změny údajů se obejde bez poplatku. Jiné je to v případě, kdy žádáte o občanský průkaz s elektronickým čipem. Tehdy zaplatíte 500 Kč a to pokaždé, bez ohledu na důvod vydání. Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vás bude stát 200 Kč a bez strojových údajů 100 Kč.

Related Posts