Někteří lidé jsou snad neomylní. Jako by snad ani chyby nedělali. Na jiné se naopak potíže všeho druhu lepí jako žvýkačka na podrážku. Pokud patříte do druhé skupiny, nečekejte ani vteřinu a sjednejte si pojištění odpovědnosti zaměstnance. A raději se pojistěte i v případě, že se vám doposud maléry vyhýbaly. Roční pojistné se pohybuje v řádu několika stovek až tisíc korun a může vás zachránit před mnohonásobně vyšší náhradou škody.

Kdy má zaměstnavatel právo na náhradu škody?

Zaměstnanec, který při výkonu povolání nebo v přímé souvislosti s ním neúmyslně způsobí škodu, je dle zákoníku práce povinen uhradit částku ve výši až 4,5násobku svého průměrného měsíčního příjmu. Zákoník zároveň umožňuje odčinit škodu tak, že zaměstnanec uvede poškozenou věc do původního stavu.

Je dobré vědět, že důkazní břemeno nese zaměstnavatel. Pokud se mu nepodaří prokázat, že je vina skutečně na straně zaměstnance, nemá na náhradu škody nárok.

Uzavřeli jste s šéfem písemnou dohodu?

Jiná situace nastává v případě, kdy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem platí písemná dohoda o odpovědnosti na schodku ze svěřených hodnot nebo odpovědnosti za ztrátu svěřeného majetku. Zaměstnanec musí počítat s tím, že případnou škodu nahradí v plné výši, a navíc je na jeho straně důkazní břemeno (tzn., musí prokázat, že škodu nezavinil, jinak má zaměstnavatel automaticky právo na náhradu).

Kdo se pojistí, neprohloupí

Před náhradou škody v občanském životě nás chrání pojištění majetku a odpovědnosti. Pojišťovna však mají řešení i pro případ, že by ke škodě došlo při výkonu práce. Produkt s názvem pojištění odpovědnosti zaměstnance není drahý, výše pojistného začíná na několika stokorunách za rok. Než uzavřete smlouvu, prostudujte si rozsah pojistného krytí, míru spoluúčasti a územní platnost.

Related Posts