ptimalizovat daňové povinnosti lze různými způsoby. Jedním z nejpoužívanějších je offshore podnikání, které předpokládá založení offshore společnosti. Princip podnikání je stejný jako u jakéhokoliv jiného, ovšem s tím rozdílem, že investor využívá výhod třetí (offshore) země, kterým se říká daňové ráje.

Tyto země si kladou podmínku, že zahraniční investoři musí i nadále podnikat ve svých domovských zemích, ale v daňovém ráji budou investovat a přinášet tak do těchto třetích zemí svůj kapitál. Tento proces je výhodný pro obě strany. Daňovým rájům se vylepšuje jejich ekonomika a pro zahraniční investory je výhodou daňová optimalizace, ochrana majetku a anonymita vlastnictví.

Založení offshore společnosti

Vzhledem ke složitosti tohoto procesu je výhodné využít zkušených profesionálů, což rozhodně platí o společnosti Winston Wolfe & Co, která je registračním agentem licencovaným přímo vládou Spojených arabských emirátů. Firma sídlí v Dubaji, kde si její pracovníci po několik let vytvářeli síť užitečných kontaktů mezi místními vládními i nevládními institucemi a bankami. Na tomto základě jsou pak zaměstnanci společnosti schopni vytipovat pro podnikatele vhodnou zemi, tedy daňový ráj, ve kterém by mohl optimalizovat své daně. K těmto zemím patří například Belize, Seychely, Hong Kong. Britské panenské ostrovy, Marchallovy ostrovy, Mauricius, ale také některé vyspělé státy, jako je USA, Velká Británie nebo Švýcarsko.

Daňový ráj v USA

Vedle nejznámějších daňových rájů v Karibiku i v jiných částech světa, poskytuje řadu výhod také jeden ze států USA, kterým je Delaware. Tento stát na severovýchodě USA s hlavním městem Dover, je znám pro své liberální obchodně-právní zákonodárství. Toho v současnosti využívá více jak 250 tisíc firem, které jsou zde registrovány. Vedle daňových výhod získá firma prestižní image, zejména vstupuje-li do kontaktu s koncovými zákazníky nebo obchodními partnery. Výhodou je také jednoduché a rychlé založení, kdy klienti mohou být do 48 hodin čerstvými vlastníky nové vzniklé americké společnosti. Takováto firma nemusí podávat daňová přiznání, užívá výhod smlouvy o zamezení dvojího zdanění s ČR, vedení účetnictví není povinné a offshore společnost získá image americké firmy.

Related Posts