Chystáte jakékoli opravy nebo výstavbu, která bude zasahovat do silničního provozu a potřebujete zajistit vhodné dopravní značení? Pomůže vám https://www.topznak.cz.

Proč právě TOPZNAK?

Společnost působí na našem trhu již velmi dlouhou dobu, za kterou si na své konto připsala celou řadu významných staveb, pro něž připravovala dopravní značení. Nabízí jak prodej, tak i pronájem dopravního značení s příslušenstvím, sklopných parkovacích zábran a sloupků, dopravních zrcadel nebo zpomalovacích prahů a to včetně montáže. Objednat si můžete i vodorovné dopravní značení Praha, které společnost provádí nejen ručně, ale také strojně. Ve své nabídce má i kompletní zabezpečování dopravních uzavírek, výkopů nebo záborů a to nejen velkého, ale i menšího rozsahu. Také zajistí kyvadlové řízení dopravy pomocí semaforů a světelné signalizace. Další oblastí je pak navrhování projektů dopravně inženýrských opatření, pro něž vyjedná potřebná povolení na příslušných úřadech nebo PČR.

  • Nabídka prodeje

Zakoupit si můžete dopravní značení a příslušenství k němu potřebné, dopravní zrcadla, zpomalovací a vodící prahy či retardéry, parkovací zábrany a sloupky nebo balisety.

  • Nabídka pronájmu

Pro pronájem se nabízí přechodné dopravní značení, dopravní zařízení, plastová svodidla, lávky přes výkopy pro pěší s různou délkou nebo světelná signalizace.

  • Nabídka instalace

V oblasti instalace se jedná o dopravní značení, zařízení, zrcadla, zpomalovací a vodící prahy nebo retardéry, parkovací zábrany a sloupky nebo balisety.

  • Nabídka aplikace

Aplikovat si můžete nechat vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení Z9 nebo symboly a čísla různých velikostí.

  • Možnosti návrhů

Pokud potřebujete navrhnout projekt dopravně inženýrských opatření, obraťte se na společnost TOPZNAK.